Nyt Studie: Sammenhæng mellem Unges Psykiske Sygdom, Forældres Selvmordsforsøg og Risiko for Selvmordsforsøg og Tidlig Død

I et nyt registerbaseret kohortestudie, der fokuserer på forskelle i absolutte sandsynligheder, undersøges det, om både moderat/svær psykisk sygdom hos en ung person, samt selvmordsforsøg hos deres forældre påvirker risikoen for selvmordsforsøg og for tidlig død. Studiet viser, at den absolutte risiko for selvmordsforsøg før 35 års alder er 19,8% for dem, der oplever både egen psykiske sygdom og forældres selvmordsforsøg. Hertil observeres en kønsforskel, hvor kvinder har en højere risiko på 23% sammenlignet med mænd på 15%.

Den absolutte risiko for død før 35 års alder er 4 % for dem, der var eksponeret for begge faktorer, og igen ses en kønsforskel, hvor kvinder har lavere risiko (0,6 %) sammenlignet med mænd (7%). Blandt de mænd, der har forsøgt selvmord, estimeres den absolutte risiko for tidlig død før 35 års alder at være 15 %.

Resultaterne fremhæver den samlede påvirkning af de to risikofaktorer, og særligt markant er kønsforskellene, især i forhold til tidlig død. Forebyggelse af selvmordsforsøg som følge af psykisk sygdom har et stort potentiale, set i forhold til en reduktion af selvmordsforsøgsraterne, hvorimod forebyggelsen af selvmordsforsøg gennem kombinationen af de to faktorer har et begrænset forebyggelsespotentiale, da få er dobbelteksponeret (egen psykisk sygdom og forældrenes selvmordsforsøg).

Læs mere om studiet her

Denne tekst blev senest opdateret den 15/04/2024