Opdatering af Centerets statistikbank

Centerets registre er nu opdateret og dækker frem til 2023.

Register for Selvmord er nu opdateret og dækker perioden 1970-2023.

  • 1970 – 2006 Registret er opdelt i Amter.
  • 2007 – 2023 Registret er opdelt i Regioner.

Register for Selvmordsforsøg er opdateret og dækker perioden 1990-2023.

  • 1990 – 2006 Registret dækker kun Fyns Amt.
  • 2007 – 2018 Registret er opdelt i Regioner.
  • 2019 – 2023 Data er indhentet fra Landspatientregisteret – LPR3. Læs mere her.

Register for Selvskade er et nyt register og dækker perioden 2019-2023.

  • 2019-2023 Data er indhentet fra Landspatientregisteret – LPR3. Læs mere her

Besøg Statistikbanken for at udvælge data fra Registrene og få dem vist som diagrammer.

Denne tekst blev senest opdateret den 18/04/2024