Igangsættelse af SAYLE

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

SAYLE – Saving Young Lives Everywhere

Center for Selvmordsforskning har iværksat SAYLE, som er et forsknings- og forebyggelsesprojekt, der sigter mod gruppen af unge i de videregående ungdomsuddannelser. Projektets formål er at afdække, analysere og beskrive 16-19-årige unges tanker om selvmord/selvskade samt selvkadende adfærd og på den baggrund igangsætte forskningsbaseret forebyggelse rettet mod den unge selv.

SAYLE – fase 1

I disse dage er spørgeskemaer sendt ud til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Fyns Amt. Spørgeskemaerne, rettet mod de unge, skal afdække forhold som sårbarhed, selvskade, tanker om selvskade, selvmutilation, spiseforstyrrelser og værdier.

Travellersforløb som tilbud til de unge

Næste fase består i analyse af besvarelserne, hvorved unge som mistrives og/eller skader sig selv kan identificeres. De unge tilbydes hernæst deltagelse i interventionsprogrammet Travellers, som kan være med til at understøtte de unge mennesker i at udvikle og tilegne sig redskaber til at overkomme vanskeligheder i teenageårene. Travellers er ikke et terapeutisk forløb men et forløb, der fokuserer på at fremme den mentale sundhedstilstand og trivsel.

Projektet er støttet af Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet.

Yderligere informationer om SAYLE

Læs om centrets to Travellers-projekter

Denne tekst blev senest opdateret den 13/06/2006