IMV-Modellen, nyt faktahæfte fra Centret

Center for Selvmordsforskning har udgivet Faktahæfte nr. 45 “IMV-Modellen. The Integrated Motivational Volitional Model of Suicidal behaviour“.

Hver år dør 800.000 mennesker på verdensplan ved selvmord (WHO, 2018) og i Danmark dør ca. 600 mennesker ved selvmord og flere tusinde forsøger at tage deres eget liv. Der er i dag en bred evidens for faktorer, som udgør en risiko for selvmordsadfærd, men risikofaktorer kan ikke stå alene. Riskofaktorer skal ses i en større sammenhæng, og som en del af en proces. Selvmordsadfærd er et psykologisk fænomen, hvis proces tager afsæt i en biopsykosocial kontekst. Til forståelse af denne kontekst samt proces er der igennem tiden udviklet forskellige teorier. En af de nyere teorier er IMV-Modellen, ”The integrated motivational – volitional model of suicidal behaviour”. Dette faktahæfte giver læseren en kort indføring til IMV-Modellen.

Download faktahæftet gratis her.

Denne tekst blev senest opdateret den 22/12/2021