Nr. 45 IMV-Modellen. The Integrated Motivational Volitional Model of Suicidal behaviour

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Download gratis.

Fra forordet

Center for Selvmordsforskning får ofte henvendelser fra offentligheden, som ønsker svar på spørgsmålet: ”Hvorfor tager mennesker deres eget liv?”. På dette spørgsmål kan ikke gives et simpelt og kort svar, da der kan være mange grunde til, at mennesker forsøger at, eller tager, deres eget liv – selvmordsadfærd skal anskues og forklares som et multifaktorielt fænomen. Overordnet kan vi sige, at mennesker, der forsøger at tage deres eget liv eller, som tager deres eget liv, er i en tilstand af ubærlig smerte. Selvmordshandlingen, uanfægtet om resultatet af handlingen er død eller forsøg på samme, kan betragtes som en måde at løse en situation på, som af den enkelte opleves som smertefuld og fastlåst. For flertallet er ønsket ikke at dø, men at gøre en ende på den oplevede smerte.

Hver år dør 800.000 mennesker på verdensplan ved selvmord (WHO, 2018) og i Danmark dør ca. 600 mennesker ved selvmord og flere tusinde forsøger at tage deres eget liv. Der er i dag en bred evidens for faktorer, som udgør en risiko for selvmordsadfærd, men risikofaktorer kan ikke stå alene. Riskofaktorer skal ses i en større sammenhæng, og som en del af en proces. Selvmordsadfærd er et psykologisk fænomen, hvis proces tager afsæt i en biopsykosocial kontekst. Til forståelse af denne kontekst samt proces er der igennem tiden udviklet forskellige teorier. En af de nyere teorier er IMV-Modellen, ”The Integrated Motivational – Volitional Model of Suicidal behaviour”.

Med dette faktahæfte ønsker Center for Selvmordsforskning at give læseren en kort indføring til IMV-Modellen. Hvis man, efter at have læst dette faktahæfte, er interesseret i mere viden omkring modellen, og det forsatte arbejde med validering af modellen, kan man efter litteraturlisten finde relevante links.

Christina Petrea Larsen
Center for Selvmordsforskning
December 2021