Nr. 46 Selvmord i Danmark -rateudvikling for perioden 2011-2021

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Fra forordet

Dette faktahæfte har selvmord som tema og vil dække udviklingen i selvmordsraterne for perioden 2011 til 2021. Der fokuseres på en køns- og aldersmæssig opdeling (Register for Selvmord, 2022). Hæftet er en opdateret udgave af faktahæfte nr. 35 ”Selvmord i Danmark – rateudvikling for perioden 2003-2013”.

Hæftet indgår i serien af faktahæfter fra Center for Selvmordsforskning, som har til formål at belyse områder inden for selvmordsforskning i en let tilgængelig form.

Juni 2022
Agnieszka Konieczna