Nr. 44 Selvmord, arbejdsløshed og den økonomiske krise i Danmark i 2008

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Download gratis.

Fra forordet

Dette faktahæfte ”Selvmord, arbejdsløshed og den økonomiske krise i Danmark i 2008” indgår i rækken af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmords-adfærd.

I 2007-09 blev verden hårdt ramt af en finanskrise, og mange af verdens lande oplevede recession. Dette medførte i de fleste vestlige lande en stigende arbejdsløshed. Danmark blev ikke ramt på samme måde som de sydeuropæiske og oversøiske lande, men den økonomiske krise satte sine spor. I Danmark steg brutto-ledigheden fra 2,6% i 2008 til 6,1% i 2010. I 2012 var ledigheden 6,0%, mens den i 2014 var på 5,0%.

Udenlandske forskere har påvist en sammenhæng mellem arbejdsløshed og risikoen for selvmordsadfærd. Men det er uklart, om der er en direkte sammenhæng mellem finanskrisen i 2008, arbejdsløshed og ændring i forekomsten af selvmord i Danmark. I dette Faktahæfte belyses den økonomiske krise og deraf arbejdsløsheds påvirkning på antallet af selvmord i Danmark.

Faktahæftet Selvmord, arbejdsløshed og den økonomiske krise i Danmark i 2008 er udarbejdet af Center for Selvmordsforskning. For mere information henvises til artiklen af Konieczna, A., Jacobsen, S.G., Larsen, C.P., & Christiansen, E. (2021). Recession and risk of suicide in Denmark during the 2009 global financial crisis: an ecological register-based study. Scand J Public Health, May 20.

Agnieszka Konieczna
Center for Selvmordsforskning
November 2021