Klinik for selvmordstruede børn og unge oprettet på Fyn

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Med en bevilling fra Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet er Klinik for selvmordstruede børn og unge (på Fyn) oprettet.

Klinik for Selvmordstruede

Klinik for selvmordstruede børn og unge er forankret i Det børne- og ungdomspsykiatriske hus, OUH, men fungere som en selvstændig enhed. Klinik for selvmordstruede børn og unge samarbejder med kommuner, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus og andre sygehusafdelinger med det formål at sikre en hurtig, faglig og kvalificeret hjælp til selvmordtruede børn og unge.

Børn- og ungeafdelingen

Yder hjælp til børn og unge under 18 år, som ikke har behov for psykiatrisk behandling, men som udviser/har selvmordsadfærd, selvmordstanker og/eller selvmordsforsøg. Tilbudet består desuden i rådgivning til deres forældre.

Tilbudet gælder for borgere i de fynske kommuner, der har indgået aftaler om samarbejde med Klinik for selvmordstruede. Forældrenes bopælskommune skal derfor henvise til Klinikken. Klinikken kan desuden yde konsulentbistand til kommuner m.h.p. at informere og guide til relevant hjælp til den unge og familien.

Klinikken yder ikke en akut funktion, idet man kun kan henvende sig inden for almindelig arbejdstid. Opstår der et akut behov for hjælp uden for åbningstiderne, må man henvende sig til egen læge eller Lægevagten.

Kontaktoplysninger og info

  • Læs mere om klinikken og såvel Børn- og ungeafdelingen som Voksenafdelingen på klinikkens hjemmeside www.selvmordstruede.dk
  • Yderligere oplysninger om projektet se her
Denne tekst blev senest opdateret den 19/06/2007