Klinik for selvmordstruede børn og unge

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Klinik for selvmordstruede børn og unge under opbygning

“Fyns Amts specialindsats over for selvmordstruede børn og unge fortsætter, selvom amtet nedlægges.”

“I de næste tre år giver en bevilling fra Socialministeriet mulighed for et projekt, hvor de erfaringer, der er gjort med selvmordsforebyggende arbejde på Vestfyn, kan udbredes til hele Fyn.” Sådan lyder det i et pressebrev fra Fyns Amt d. 14. marts 2006.

Med udgangspunkt i Kommunepakken og erfaringerne fra Vestfynsmodellen er det planen at opbygge en behandlingskæde og en klinik, som bliver forankret i region Syddanmark – og dermed kan fortsætte efter amtets nedlæggelse og frem til 2009.

Efter amtets ophør fortsætter projektet som en del af Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd, der således kommer til at høre under sygehusvæsenet i Region Syddanmark.

Udbygget tilbud til børn og unge

Det eksisterende tilbud på Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd bliver herved udbygget med tilbud til børn og unge. Det er hensigten at etablere én indgang for specialistbistand til selvmordstruede, pårørende og professionelle opdelt i en voksen- og børn/ungeafdeling.

Opbygning af klinik samt behandlingskæde

Projektet får fremover to opgaver, dels at opbygge en klinik, som kan yde konsulentbistand, udrede klienters behov og stå for kortere samtaleforløb, og dels at opbygge en behandlingskæde, der dækker hele Fyn bestående af sagsbehandlere i de fynske kommuner, ovennævnte klinik og Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus.

Læs

Denne tekst blev senest opdateret den 15/03/2006