Landsdækkende Register for Selvmordsforsøg

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Lav dine egne beregninger via Statistikbanken på hjemmesiden for Center for Selvmordsforskning.

Center for Selvmordsforskning har opdateret Register for Selvmordsforsøg, så det nu er landsdækkende i perioden 2011 – 2018. Data er baseret på tal fra Landspatientregisteret.

Som det eneste register i Danmark kan alle benytte sig af Centrets statistikbank og beregninger baseret på

  • Region
  • Årstal
  • Køn
  • Alder

Se eksempel på incidensrate (antal selvmordsforsøg pr. 100.000) fordelt på aldersgruppe nederst.

I 2011 var selvmordsforsøgsraten i Danmark på 157,8 pr. 100.000 indbyggere, mens den i 2018 er faldet til 88,4 pr. 100.000. Selvmordsforsøgsraten er højest hos de yngste aldersgrupper.

Center for Selvmordsforskning har næsten 30 års erfaring med validering af data på selvmodsforsøg. Det er Centrets erfaring, at omkring 30% af de indberettede selvmordsforsøg ikke kan klassificeres som dette ud fra WHO’s definition på selvmordsforsøg. Vi ved, at der eksisterer mørketal for selvmordsforsøg. Disse mørketal omfatter bl.a. de personer, som ikke kommer i kontakt med den sekundære sundhedssektor (somatisk eller psykiatrisk) efter et selvmordsforsøg.

Registret blev oprindeligt udarbejdet af Centret på baggrund af skadekort ved hospitalskontakt. Fyns Amt ansås for at være repræsentativ for landets befolkning. Fyns befolkning udgjorde ca. en tiendedel af landets, derfor får man ved beregninger et landsdækkende tal ved at gange data med 10. Data fra Fyns Amt (1990-2010) indeholder desuden informationer om metode. De nye tal, 2011-2018, er baseret på tal fra Landspatientregistret og har ikke gennemgået samme validering som tidligere anvendt. Centret arbejder på fremtidige muligheder for validering af de landsdækkende tal.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/07/2020