Lav selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter – 3 rapporter fra Center for Selvmordsforskning.

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Det danske samfund bliver i stadig højere grad etnisk mangfoldigt. Derved stiger behovet for viden om selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter. Da Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blev nedsat i 1999, blev der peget på den manglende forskning vedrørende etnicitet og selvmordsadfærd. Yderligere blev der spurgt om, hvorvidt der bør tages særlige hensyn til etniske minoriteter i det forebyggende arbejde. Center for Selvmordsforskning igangsatte flere forskningsprojekter, og offentliggør nu resultaterne i tre rapporter.

Rapporten Selvskade og resiliens blandt etniske minoriteter fremlægger forskningsresultater, som belyser sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende handlinger blandt unge med ikke-vestlig baggrund samt risikofaktorer og beskyttende forhold blandt disse unge.

Rapporten Selvmordsadfærd og selvskade blandt etniske minoriteter indeholder to studier, som dels belyser omfanget af selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter og dels belyser beskyttende strategier, som benyttes af etniske minoriteter.

Rapporten Travellers i Folkeskolen – forebyggelsesprojekt for sårbare unge med dansk og anden etnisk baggrund tager udgangspunkt i det stigende antal selvmordsforsøg blandt unge. Projektet er støttet af Egmont Fonden. Travellers, patenteret af skylight New Zealand, er et interventionsprogram rettet mod sårbare unge, der har oplevet stressende og udfordrende forandringer i livet.

De tre rapporter afhjælper i nogen udstrækning den manglende viden indenfor etniske minoriteters sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd. Derudover kan resultaterne danne grundlag for ny forskning og nye forebyggende projekter.

Af resultaterne fremgår det, at der ikke kan påvises forhøjet risiko for ikke-vestlige unge i den undervisningspligtige alder, hvad angår selvskade. For etniske unge over den undervisningspligtige alder kan familiens forventninger, tradition og religion spille en afgørende rolle for selvmordstanker og -adfærd. Selvmordsrisikoen er en anelse højere for mennesker, som ikke er født i Danmark; mennesker født i de nordiske lande befinder sig højst i risikogruppen.

Download rapporten Selvskade og resiliens blandt etniske minoriteter her

Download rapporten Selvmordsadfærd og selvskade blandt etniske minoriteter her

Download rapporten Travellers i Folkeskolen – forebyggelsesprojekt for sårbare unge med dansk og anden etnisk baggrund her

Denne tekst blev senest opdateret den 27/02/2008