Ny rapport: Præster kan forebygge selvmord

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Pressemeddelelse

Præster kan forebygge selvmord

Resultaterne af et forskningsprojekt har vist, at præster har store muligheder for at forebygge selvmord, men de har manglet viden og undervisning. På baggrund af forskningsrapporten er der nu lavet et grundigt undervisningsmateriale til præster og kommende præster. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Ny viden om præsters holdninger til selvmord

Præsternes viden om og holdninger til selvmord har aldrig tidligere været undersøgt. Men præster er en central faggruppe, når det gælder selvmordsforebyggelse. De har tavshedspligt og kan bidrage til, at sårbare mennesker får sat ord på deres selvmordstanker. Mange præster har været i tvivl om, hvordan de bedst kan hjælpe. Et omfattende undervisningsmateriale til alle præster og kommende præster giver dem nu både viden og hjælp til at tale med de mennesker, som har mistet håbet på, at livet kan ændre sig.

En usynlig men kompetent faggruppe

Hidtil har præster sjældent været nævnt i den offentlige debat om selvmordsforebyggelse. I stedet har man peget på psykiatere, psykologer, praktiserende læger eller sygeplejersker som de fag-grupper, der har haft faglige kompetencer til at forebygge selvmordstanker og selvmordsadfærd.

Men præster har i kraft af deres arbejde som sognepræster, hospitals- og hospicepræster, gadepræster, feltpræster, og fængselspræster tæt kontakt til de mennesker, som er i stor risiko for selvmordsadfærd. Forskning viser, at det især er unge, ældre, efterladte, fysisk og psykisk syge, hjemvendte danske soldater og indsatte i fængsler, der udgør en risikogruppe for selvmordstanker og selvmordsadfærd. Forskningsprojektets resultater viser, at hovedparten af præsterne har talt med selvmordstruede mennesker, og ca. en tredjedel har mødt mennesker, som har udtrykt et ønske om hjælp til at dø. Præster tilbyder sjælesorgssamtaler til mennesker i kriser. De har en absolut tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende, uanset hvad emnet er.

På baggrund af forskningsresultaterne er der udarbejdet et undervisningsmateriale til kommende og fungerende præster. Undervisningsmaterialet drejer sig om advarselstegn for selvmordstruede mennesker, etik, synd, skyld og skam samt sjælesorg. De efterladte kan have brug for at tale med en præst om, hvordan der skal tales om selvmordet ved bisættelsen eller begravelsen. Desuden kan undervisningsmaterialet anvendes ved sjælesorg og samtaler med mennesker i vanskelige livssituationer samt i den kollegiale vejledning.

Denne tekst blev senest opdateret den 01/07/2020