Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd

Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper

 

Baggrund

En tidligere undersøgelse har vist, at præster er den faggruppe, som har mindst viden om selvmordsadfærd, og som udtrykker, at de ved møde med selvmordstruede mennesker oplever stor usikkerhed og godt vil blive bedre til at håndtere og forhindre selvmordstanker og –adfærd.

Formål

Præster har i kraft af deres arbejde som sognepræster, hospitals- og hospicepræster, gadepræster, feltpræster, og fængselspræster tæt kontakt til de mennesker, som er i stor risiko for selvmordsadfærd. Især unge, ældre, efterladte, fysisk og psykisk syge, hjemvendte danske soldater og indsatte i fængsler er udsatte.

Præsternes uddannelse

Første skridt bliver at indsamle ny viden om præsters holdninger til selvmordsadfærd. Resultaterne og de mange etiske overvejelser og problemer, som er knyttet til spørgsmål om selvmord, vil indgå i kommende præsters uddannelsesforløb, i efteruddannelser, sjælesorg og samtaler med mennesker i mange forskellige livssituationer samt i den kollegiale vejledning.

Hvilke etiske problemer er til stede?

Der er en lang række etiske problemer forbundet med selvmordsadfærd. De etiske problemer drejer sig bl.a. om retten til at dø/pligten til at leve samt om synd, skyld og skam. Projektet kan bidrage til, at etiske problemer i forbindelse med selvmordstanker og –adfærd bliver debatteret blandt biskopper, provster og præster med henblik på at forebygge selvmordstanker og adfærd blandt sårbare og udsatte mennesker.

Metode

Spørgeskema- og interviewundersøgelse.

Status

Afsluttet i foråret 2017 med rapporten Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper og Undervisningsmateriale for nyuddannede præster og præster, der arbejder med selvmordsproblematik.

Støttet af

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/10/2019