Ny rapport: Selvmordtanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet rapporten Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte.

Kriminalforsorgen oplyser, at de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner hører til højrisikogrupper for selvmord. Gennem de seneste ti år har gennemsnitsantallet af gennemførte selvmord været fem om året.

Den foreliggende rapport omhandler unge i Statsfængslet Ringe. Fokus er rettet mod hvad der beskytter og belaster unge indsatte mod selvmordstanker og -adfærd. Projektet er gennemført som en interviewundersøgelse blandt de unge, som ønsker at deltage i forskningsprojektet.

Rapporten foreligger som white-paper og kan downloades gratis. Rapporten kan endnu ikke bestilles.

Rapporten indgår i projektet Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte.

Denne tekst blev senest opdateret den 13/06/2023