Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Langt de fleste af de unge klarer sig godt gennem barndommen, puberteten og videre i voksenlivet.

Men en lille del af de unge har problemer. De begår kriminelle handlinger, får erfaringer med retspraksis og den kultur, som er i et fængsel. Vi har kun meget sparsom viden om, hvorvidt de unge under et fængselsophold får tanker om, at livet ikke er værd at leve. Ligeledes har vi kun lidt viden om, hvad der beskytter, og hvad der belaster de unge mod selvmordstanker og selvmordsadfærd.

Social- og Integrationsministeriet har anmodet om, at fokus rettes mod nævnte problematik. Med foreliggende rapport forsøger vi at afdække beskyttende og belastende forhold for unge indsatte.

Der skal rettes en stor tak til de indsatte unge, som har deltaget i undersøgelsen. Ligeledes tak til fængselsinspektør Bodil Philip, behandlingskonsulent Maibrit Christensen samt de ansatte i Ringe Statsfængslet, som har bidraget til planlægning og gennemførelse af forskningsprojektet. En varm tak til styregruppens medlemmer Sekretariatschef, Fyns Politi Marianne Birck, Arrestforvarer Frits Christensen, Arresthuset i Odense samt til pensioneret kriminalinspektør Preben Nielsen for meget stor interesse og faglig rådgivning. Tak til Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen for samarbejdet.

Ph.d. Kristian Rasmussen er ansvarlig for kapitel 2 (Tidligere forskning) samt indsamling af interviews. En varm tak skal rettes til Grethe og Paul Dyekjær, som er ansvarlige for gennemskrivning og systematisering af interviews og til Karin Overgaard for med omhu at have gennemlæst og rettet rapporten. Undertegnede er ansvarlig for projektets gennemførelse samt for rapportens udfærdigelse, som den foreligger.

Lilian Zøllner
Maj 2012