Nyt forskningsprojekt skal forebygge selvmordadfærd blandt elever på FGU-skoler

Selvom det er sommer og solen skinner, så har vi travlt på centeret. 

Vi er nemlig stolte og glade for at præsentere vores seneste forskningsprojekt: Projekt ROS

Helt kort har projektet til formål at uddanne personale på Forberedende Grund Uddannelse (FGU) skoler i at identificere selvmordstruede elever. Det skal ske ved at uddanne undervisningspersonale som Gatekeepers, der kan identificere, kommunikere med og henvise elever i risiko for selvmordsadfærd til relevant sundhedsprofessionel hjælp.

Projektet sker i samarbejde med en række samarbejdspartnere og du kan læse meget mere om projektet nedenunder. 

Nyt forskningsprojekt skal forebygge selvmordadfærd blandt elever på FGU-skoler 

Center for Selvmordsforskning har igangsat Projekt ROS. I Projekt ROS undersøges og implementeres en skolebaseret selvmordsforebyggende indsats på FGU-skoler. Gennem projektet uddannes undervisningspersonale til at kunne fungere som Gatekeepers. En Gatekeeper er en person, som kan identificere, kommunikere med og henvise en person, som er i risiko for selvmordsadfærd, til relevant sundhedsprofessionel hjælp.

Projektet er finansieret via puljen til selvmordsforebyggende initiativer udmøntet af Sundhedsstyrelsen.

Foto: Pixabay

Baggrund for projektet 

Der ses mental mistrivsel blandt unge i Danmark, hvilket er bekymrende i sig selv, men samtidig er mental mistrivsel en risikofaktor for udvikling af selvmordsadfærd. Elever på FGU-skoler har oftere risikofaktorer inde på livet, som øger deres risiko for selvmordsadfærd, og en undersøgelse fra 2022 har vist, at mere end halvdelen af underviserne på skolerne har oplevet elever, som havde selvmordsadfærd i form af tanker, planer, forsøg eller død ved selvmord.

Tidlig identificering af personer i risiko for selvmordsadfærd er et af hjørnestene i det selvmordsforebyggende arbejde. Det er derfor vigtigt, at nøglepersoner, som er i en situation, hvor de har mulighed for at møde individer i risiko for selvmordsadfærd, har redskaber til at håndtere dette. WHO har i ’The LIVE LIFE implementation guide 2021’ anbefalet implementering af Gatekeeper træning samt, at der bruges en ‘train the trainer’ tilgang som strategi i selvmordsforebyggelse.

 

Formål med projektet

Formålet med projektet er at afprøve en evidensbaseret skolebaseret selvmordsforebyggende indsats, der uddanner undervisningspersonale på FGU skoler til at agere som Gatekeepers. Vi forventer projektet vil kunne bidrage til nedbringelse af antallet af selvmordsforsøg og selvmord blandt unge på FGU-skoler i Danmark. Det er målet at styrke den selvmordsforebyggende indsats ved tidlig opsporing/identificering af elever, der har eller er i øget risiko for selvmordsadfærd, kunne samtale med eleverne om adfærden og være i stand til at facilitere den korrekte hjælp til forebyggelse/behandling af adfærden.

 

Metode i projektet

Fra projektets start anvendes evidensbaserede metoder fra implementeringsforskningen herunder en peer led implementeringsmodel for herigennem at styrke forankringen, fastholdelsen og udbredelsen af indsatsen til andre FGU-skoler efter projektperioden.

Projektet er inddelt i fire stadier: Undersøgende stadie, installation stadiet, initial implementeringsstadiet og fuld implementering. I det undersøgende stadie afdækkes hvilket Gatekeeper undervisningsprogram, som er bedst egnet til FGU-skoler bl.a. via forskellige undersøgelser på FGU-skoler. I anden stadie indsamles grundlæggende data, og der udarbejdes materialer, der skal bruges til uddannelse af det personale, som skal stå for undervisningen af personalet på FGU-skolerne. I tredje stadie undervises personalet på FGU-skolerne til at kunne agere som Gatekeepers. I det fjerde stadie indsamles data til vurdering af effekten af indsatsen.

 

Projektet er en del af et Ph.d. projekt

Som en del af projekt ROS vil der udarbejdes en ph.d. afhandling. Ph.d. projektet består af fire delstudier.

1) Et scoping review som afdækker og undersøger Gatekeeper uddannelsesprogrammer.

2) Et kvalitativt studie der behovsafdækker forudsætningerne for bedst mulig implementering og ibrugtagning af  Gatekeeper indsatsen.

3) Et studie som undersøger selvmordsadfærd blandt unge på FGU-skoler.

4)  Et feasibility studie som undersøger effekten af Gatekeeper indsatsen samt de strategier, der er brugt for støtte implementeringen af indsatsen.

Ph.d. projektet vil skabe viden om, hvordan en Gatekeeper indsats kan implementeres på skoler, og hvad der påvirker effekten af indsatsen. Der vil som en del af Ph.d. projektet blive publiceret 3 videnskabelige artikler og resultaterne vil løbende blive offentliggjort via centret hjemmeside og nyhedsbreve.

 

Projektet er en del af et bredt samarbejde

Projektet udgår fra Center For Selvmordsforskning og sker i samarbejde med:

FGU Trekanten, Psykiatrien i Region Syddanmark, Institut for Regional Sundhed, Syddansk Universitet, Lektor Erik Christiansen. Staten Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Senior forsker Lotus Sofie Bast, Suicidal Behaviour Research Laboratory, School of Health & Wellbeing, University of Glasgow, Scotland Mental Health & Wellbeing, Academic Centre, Gartnavel Royal Hospital, Glasgow, Scotland, Professor Rory O’Connor.
 
For yderligere information kontakt gerne. ellers kan du også læse mere her
Lena Rosen Østergaard, Akademisk medarbejder, Cand.scient.san.publ.

E-mail: leo@cfsmail.dk
Telefon: 28 15 77 48

Denne tekst blev senest opdateret den 13/06/2023