Nyt forskningsprojekt skal udvikle en målrettet, selvmordsforebyggende indsats til bosteder

Nyt forskningsprojekt i Center for Selvmordsforskning skal udvikle og afprøve en selvmordsforebyggende indsats på bosteder.

Vi er super glade for, at vi i centeret har fået midler til at opstarte Bostedsprojektet. Projektet har til formål at udvikle en målrettet, selvmordsforebyggende indsats til bosteder på baggrund af en afdækning af viden, kompetencer og ressourcer.

Projektet sker i samarbejde med Dansk Center for selvmordsforebyggelse og Pernille Tanggaard Andersen fra Institut for folkesundhedsvidenskab. Projektet er støttet af  Sundhedsstyrelsen.

Du kan læse mere om projektet her. Eller skrive til Mette Valdersdorf Jensen på mvj@cfsmail.dk

Denne tekst blev senest opdateret den 07/12/2023