Nyt faktahæfte går i dybden med selvmordsforebyggelse blandt social – og sundhedsassistenter

Uddannelse og kompetenceøgning af forskellige faggrupper, der kommer i berøring med mennesker med selvmordsadfærd, er en essentiel del af selvmordsforebyggelse.  Et nyt faktahæfte fra Center for Selvmordsforskning omhandler resultater og erfaringer fra ”SOSU-projektet: Udvikling af undervisningsmateriale til social – og sundhedsassistenter”.

Herunder er de vigtigste pointer fra faktahæftet:

  • Ældre mennesker har en forhøjet risiko for selvmordsadfærd
  • Social – og sundhedsassistenter møder ofte ældre mennesker i deres arbejde, men mangler viden om selvmordsforebyggelse
  • Undervisning i selvmord og selvmordsforebyggelse kan være med til at øge social – og sundhedsassistenters viden omkring selvmord
  • Implementering af undervisning på social – og sundhedsskoler kan være udfordret af ressourcer og organisering på de enkelte skoler
  • Det er vigtigt, at der tages højde for organisatoriske barrierer og facilitatorer, når undervisning og forebyggende indsatser skal implementeres

Download faktahæftet her.

Denne tekst blev senest opdateret den 18/12/2023