Faktahæfte 48: Udviklingen af selvmordsforsøg og selvskade i perioden 2019-2022

Center for Selvmordsforskning har udgivet faktahæftet ”Selvmordsforsøg og selvskade i Danmark -rateudvikling for perioden 2019-2022”.

Faktahæftet giver indblik i den seneste udvikling i selvmordsforsøg og selvskade på tværs af køn, alder og metoder. Hæftet præsenterer resultater baseret på data indhentet fra den nye version af Landspatientregisteret – LPR3 og centrets algoritme for dataudtræk på selvmordsforsøg.

Herunder er de vigtigste pointer fra faktahæftet:

  • Selvmordsforsøgsraten har været faldene for både kvinder og mænd, bortset fra kvinder i alderen 15-19 år i perioden 2019-2022.
  • Kvinder udgør en større del af de registrerede selvskader over årene 2019-2022.
  • Udviklingen i selvskaderater har været stigende for både kvinder og mænd i perioden 2019-2022.
  • Skær og stik med skarpe genstande er blandt de meste anvendte metoder til selvskade for både mænd og kvinder.
  • Sammenligning af rater før 2019 med rater fra og med 2019 skal ske med en vis varsomhed, da overgangen fra LPR2 til LPR3 har påvirket selvmordsforsøgsraterne.

Du kan læse faktahæftet her.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2023