Nyt studie kortlægger selvmordsraten i forhold til selvmordsmetoder over de seneste 25 år i Danmark

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet nyt studie, som er udgivet i PLOS ONE.


Studiet undersøger selvmordstendenser og metoder fra 1995 til 2019 i Danmark. Studiet viser, at selvmordsraterne ved alle selvmordsmetoder generelt er faldet, dog er der forskel i faldet blandt metoderne. Selvmordsrater for hængning, forgiftning og skydning er fortsat de mest udbredte selvmordsmetoder, og selvmordsraterne blandt mænd og ældre over 60 år er fortsat højest. Det er dog væsentligt at bemærke, at selvmordsraten for voldelige metoder ikke faldt blandt unge kvinder.


Studiet anbefaler at rette selvmordsforebyggende interventioner mod mænd, ældre og unge kvinder. Ligeledes er der brug for viden om, hvilke typer selvmordsforebyggende indsatser, der er mest effektive til at ændre selvmordsadfærd. Det gælder blandt viden om adgangen til selvmordsmetoder for begge køn i alle aldre. Der er altså behov for mere forskning for at forstå de faktorer, der fører til selvmord og påvirker valget af metode til selvmord.

Læs mere her

Denne tekst blev senest opdateret den 18/04/2024