Nyt projekt skal målrette forebyggelsen af selvmord og selvmordsforsøg blandt ældre mænd

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har i samarbejde med Odder Kommune igangsat et nyt projekt, som skal målrette den forebyggende indsats blandt ældre mænd.

Projektet tager udgangspunkt i forsknings og forebyggelsesprojektet Travellers – Livet er en Rejse, som oprindeligt sigter mod de unge. Det er hensigten, at målrette en version til de ældre, og som sådan forsøge at afhjælpe den manglende forskning indenfor ældres mænds evne til at håndtere problemer og påvirkninger, der kan opstå, samt indenfor hvilke forhold, der beskytter ældre mænd mod selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord.

Der er nedsat en gruppe af ældre lægmænd, som på et to dagsmøde i april 2007 bidrog med deres overvejelser, ideer og erfaringer vedrørende kontakten til ældre. Der vil blive holdt orienterende møder for relevante faggrupper og foreninger i Odder Kommune om projektets formål og metode. Der er desuden indgået aftale med kommunen om at nå kontakt til den ældre borger gennem forebyggende hjemmebesøg, foreningsarbejde, artikler i lokale aviser, hjemmesygepleje, præster, arbejdsgivere osv.

Målet er, at mindst 30 ældre mænd i forskellige livssituationer deltager i projektet. De ældre formulerer selv hvilke forhold, de anser for at være beskyttende. Projektet vil dermed være et væsentligt supplement til faggruppernes viden om risikofaktorer.

Metoden er interview samt spørgeskema, der udfyldes under mødet med den ældre.

Resultaterne formidles gennem et møde i kommunen, artikler i relevante fagblade, lokale aviser, nationale og internationale konferencer.

Projektet er støttet af Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet og gennemføres af Centerleder Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning.

Denne tekst blev senest opdateret den 18/12/2007