Pressemeddelelse: Forebyggelse af selvmordsforsøg

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Forebyggelse af selvmordsforsøg

Hvorfor forsøger et menneske at begå selvmord, og hvad kan der gøres for at forebygge, at det sker igen? Center for Selvmordsforskning har fået tilladelse til at indsamle viden om selvmordsforsøg på landsplan til et landsdækkende Register for Selvmordsforsøg. Dette arbejde, som støttes af H. Lundbeck A/S med 3.009.000 kr., vil føre til ny og brugbar viden om selvmordsadfærd til gavn for patienter og pårørende og den fortsatte forskning på området. H. Lundbeck A/S har i øvrigt ingen indflydelse på arbejdet med registret.

Register for Selvmordsforsøg

I 2012 fik Center for Selvmordsforskning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilladelse til at indsamle data for selvmordsforsøg i hele landet. Hidtil har Register for Selvmordsforsøg kun indeholdt selvmordsforsøg blandt personer bosiddende i det tidligere Fyns Amt i perioden 1990-2011. Der findes ikke et register over selvmordsforsøg på landsplan, men med tilladelsen er det muligt at få et landsdækkende Register for Selvmordsforsøg. Et sådant Register har været efterspurgt med henblik på forskning i beskyttende og belastende faktorer for selvmordsforsøg samt bedre behandlingstilbud for mennesker med alvorlige selvmordstanker og tidligere selvmordsforsøg.

Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord?

Der er meget sparsom viden om begrundelser for selvmordsforsøg. Indsamlingen af ny viden vil omfatte registrering af, hvad der udløste selvmordsforsøget. Var det arbejdsløshed, opløst parforhold, konkurs? Desuden vil registreringen omfatte bagvedliggende faktorer. Har personen en psykisk sygdom? Er der selvmordsadfærd i familien? Har der været traumatiske oplevelser i barndommen? Har personen en fysisk sygdom?

Behandling af selvmordstanker og selvmordsadfærd

Hensigten med et landsdækkende register er at forebygge selvmordstanker og selvmordsforsøg gennem bedre behandling. Behandlingen kan afhængig af det enkelte menneskes problemer være samtaler med en psykolog, en psykiater, medicinering, motion eller en kombination af behandlinger.

Med det nye danske register vil det for første gang være muligt at få viden fra alle regioner om, hvorfor mennesker forsøger at begå selvmord. Dermed kan vi følge udviklingen over tid og pege på tendenser, som kræver forebyggende opmærksomhed og behandling.

Læs mere om

Denne tekst blev senest opdateret den 13/06/2023