Udvidelse af indsamlingsområdet for data til Register for Selvmordforsøg

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har igangsat et nyt projekt Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmordUdvidelse af Register for Selvmordsforsøg.

Centret fører to offentlige registre – Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg. Register for Selvmordsforsøg dækker perioden 1990-2011 og indeholder selvmordsforsøg på Fyn med kontakt til et sygehus enten i form af en indlæggelse eller et skadestuebesøg på en somatisk eller psykiatrisk afdeling med kontaktårsag EUW (selvmordshandling).

Registret udarbejdes af Center for Selvmordsforskning på baggrund af skadekort fra skadestuer og journaler fra indlæggelser. I registeret findes information om de anvendte metoder, dato og klokkeslæt samt bagvedliggende årsager til selvmordsforsøget. Desuden registreres oplysninger om personen, dvs. køn, alder og bopælskommune. Registeret anvendes til udarbejdelse af statistik om selvmordsforsøg og til forskning.

Med støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og fra Social- og Integrationsministeriet ønsker Center for Selvmordsforskning at udvide dataindsamlingsområdet til hele Region Syddanmark, således at der indhentes data om alle selvmordsforsøg fra de somatiske samt psykiatriske skadestuer i Region Syddanmark. Målet hermed er, at man i Region Syddanmark opnår et samlet regionalt billede af antal selvmordsforsøg. Denne viden vil være unik, da der ikke eksisterer lignende registre andre steder i Danmark.

Registreringen varetages af sundhedsfaglig medarbejder Christina Petrea Larsen i samarbejde med Bo Andersen Ejdesgaard og Agnieszka Konieczna.

Spørgsmål om Register for Selvmordsforsøg bedes rettet til Christina Petrea Larsen på e-mail: crpe@cfsmail.dk.

Læs mere om Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord – Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg.

Denne tekst blev senest opdateret den 13/06/2023