Opdateret rapport om hjemvendte soldaters selvmordsadfærd

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har publiceret 2. udgave af rapporten Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater.

Den nye udgave inkluderer afsnittet “Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse – en nested case-kontrol undersøgelse”.

Rapporten kan bestilles eller downloades via Publikationer.

  • Præsentationer fra konferencen kan ses her
  • Nyhedsbrev om resultaterne fra projektet kan læses her

Da rapporten er meget stor, kan det tage lidt tid at downloade den – afhængig af forbindelsen.

Denne tekst blev senest opdateret den 12/06/2012