Pressemeddelelse: Præsters forebyggelse af selvmord

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har fået tilsagn om en bevilling fra VELUX FONDEN på 2,7 mio. kr. til et toårigt projekt, “Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper”. Projektet har til formål at øge præsternes forebyggelsesindsats og derved mindske de udsatte og sårbare gruppers selvmordstanker og selvmordsadfærd.

  • Læs mere om projektet, som igangsættes snarest.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål.

Denne tekst blev senest opdateret den 25/05/2023