Pressemeddelelse: Unikt forskningsprojekt om tidligere udsendte danske soldater

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Hvad er det, som beskytter tidligere udsendte danske soldater mod selvmordstanker og selvmordsadfærd? Og hvad belaster dem? Det er centrale spørgsmål i et unikt forskningsprojekt, som nu igangsættes.

De seneste måneder har fokus været rettet mod danske hjemvendte soldaters selvmordsrisiko. Nu har Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og Center for Selvmordsforskning (CFS) igangsat et projekt, som skal afdække, analysere og belyse beskyttende og belastende faktorer for selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker blandt tidligere udsendte danske soldater.

Hjemvendte fra Irak, Afghanistan og Ex-jugoslavien

Hidtil er der kun sparsom og ældre forskning vedrørende selvmordsadfærd blandt dansk militærpersonel udsendt til Ex-jugoslavien i 1990’erne. Vi har ingen forskningsbaseret viden om de soldater, som har været i Irak og Afghanistan. Svenske og norske forskningsresultater bygger ligeledes på ældre tal og retter fokus mod belastende forhold. Det nye danske forskningsprojekt omfatter soldater, som har været udsendt inden for de seneste år, og som måske har været i urolige zoner og udsat for fjendtlige aktiviteter. Og så retter det både fokus mod beskyttende og belastende forhold. Forskningsprojektet udfylder derved et stort hul i vores manglende viden.

Viden om tidligere udsendte soldaters sundhedstilstand

Projektet er unikt i både nationale og internationale sammenhænge. Ligesom de fleste internationale forskningsprojekter anvendes spørgeskemaer som metode til at indsamle viden. Derudover har vi som noget unikt for de nordiske lande mulighed for at samkøre registre og derigennem få en lang række andre spørgsmål besvaret. Det kan fx være indlæggelser, selvskadende handlinger, dødsårsag herunder selvmord osv.

Hvad beskytter hjemvendte soldater mod selvmordstanker og selvmordsadfærd?

En vigtig del af projektet er de personlige interview, hvor hjemvendte soldater anonymt fortæller om deres erfaringer og om de strategier, de anvender for at beskytte sig mod selvmordstanker og selvmordsadfærd. Deres bidrag er meget vigtige, idet de derigennem videregiver en viden, som ellers vil være meget vanskelig at få. Målet er at interviewe mellem 30-100 personer med forskellig baggrund og udsendt til forskellige missioner.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/01/2019