Ældre og selvmord, fase 1

Resume

Formålet med projektet er at afdække behov for kompetenceudvikling, udvikling af det tværsektorielle samarbejde og samarbejde mellem de frivillige og den offentlige sektor i forhold til målgruppen ældre. Nøglepersoner er plejehjemspersonale, social- og sundhedsassistenter, hjemmesygeplejen, besøgsvenner og andre frivillige. Arbejdet baseres på kortlægning, litteraturstudier og dataindsamling inden for ældres faglige/frivillige netværk i den private og offentlige sektor.Afdækningen skal udføres med henblik på at kunne planlægge og iværksætte en 2. fase, som skal bestå af kompetenceudvikling og udbygning af samarbejde mellem de forskellige parter.

Kontaktperson
Anette Bækgaard Jakobsen, Sundhedsforvaltningen
Vejle Amt
Damhaven 12
7100 Vejle

Tlf: 75 72 31 44
Lok. 2520

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015