Ældre og selvmord, fase 2

Resume

Formålet er at udvikle en kommunemodel med kompetenceudvikling, informationsmateriale og samarbejdsmodel med udgangspunkt i den kommunale hjemmepleje og deres ressourcer og samarbejdspartnere. Projektets målgruppe er den kommunale hjemmeplejes medarbejdere, som får kontakt med en selvmordstruet eller selvmordstruende ældre eller som bliver involveret i et evt. selvmord. Modellen udvikles i et samarbejde mellem kommuner og amtet og inddrager andre aktører, herunder Ældresagen og Vejle Amts depressionskampagne.

Efter projektperioden planlægges aktiviteten forankret i amtssundhedsplejerskens samarbejde med den kommunale hjemmepleje. Projektet er en videreudvikling af foranstående projekt.

Kontaktperson
Anette B. Jacobsen, Vicekontorchef
Sundhedsforvaltningen
Vejle Amt
Damhaven 12
7100 Vejle

Tlf: 75 83 53 33

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015