Etniske unge

Pilotprojekt: Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter

 

Formål

At kunne danne baggrund for en større kortlægning/ undersøgelse af selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i det danske uddannelsessystem.

Metode

Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse på uddannelsessteder med mange eller et flertal af studerende med anden etnisk baggrund.

Status

Afsluttet august 2009.

Støttet af

Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Resultater

Rapporten “Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark – et pilotprojekt” af Cand.mag Bo Andersen Ejdesgaard. Link til publikationer.

 

Copingstrategier og selvskadende adfærd blandt unge med anden etnisk baggrund – CASE 2

 

Formål

At belyse etniske og kulturelle forskelle i copingstrategier og forekomst af selvskade og selvmordstanker mellem etniske danske og pakistanske unge med bopæl i Danmark.

Metode

Projektet, der indgår som en del af CASE-undersøgelsen, er en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er besvaret af elever i 8. og 9. klasse på folkeskoler i København, Århus og Odense, hvor andelen af elever med anden etnisk baggrund udgør mere end 20%. Projektet indgår desuden i “Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Danmark. Et tværinstitutionelt og tværfagligt forskningsarbejde.”

Status

Afsluttet januar 2004.

Støttet af

Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, efter indstilling fra Referencegruppens til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Resultater

Artikel er indsendt til tidsskriftet Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology.

 

Copingstrategier blandt unge med anden etnisk baggrund

 

Formål

At belyse forhold, der har betydning for unges evne til at bryde mønstre og integrere sig i det danske samfund.

Metode

Undersøgelsen bygger på interviews med 27 unge med asiatisk baggrund (pakistanere og vietnamesere).

Status

Afsluttet 2004.

Resultater

Resultaterne publiceres i bogen: “Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd.

 

Forekomst af selvmord og selvmordsforsøg blandt etniske minoriteter i Danmark

 

Formål

At afdække omfanget af selvmordsadfærd blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk bosat i Danmark. Det undersøges, hvilken betydning social position, kulturel og religiøs baggrund har for selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter. Endelig belyses copingstrategier blandt mænd og kvinder med asiatisk baggrund. Projektet indgår i “Selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker i Danmark. Et tværinstitutionelt og tværfagligt forskningsarbejde.”

Metode

Registerbaseret undersøgelse.

Status

Afsluttet 2004.

Støttet af

Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Eksterne samarbejdspartnere: B.A. Sociology Vanita Sundaram, Statens Institut for Folkesundhed og ph.d., cand.med. Ping Qin, Center for Registerforskning, Århus Universitet.

Resultater

Suicide Risk among Persons with Foreign Background in Denmark in Suicide and Life-Threatening Behavior, 2006, vol.36(4) by Sundaram V, Qin P, Zøllner L.

 

Etniske unges livsstil og trivsel. Er der behov for en særlig forebyggelsesstrategi?

 

Formål

At afdække omfanget af selvskade blandt 15-16-årige unge med anden etnisk baggrund end dansk bosat i Danmark. Undersøgelsen er del af en større europæisk undersøgelse med deltagelse af 9 andre lande (Case).

Metode

Spørgeskemaundersøgelse i Storkøbenhavn, Odense og Århus

Status

Afsluttet 2004

Støttet af

Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

Resultater

Resultater publiceres i bogen: “Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd.”Udkommer 2006.

Denne tekst blev senest opdateret den 14/09/2023