Unge

SAYLE

Læs mere om SAYLE-projekterne.

Travellers

Læs mere om Travellers-projekterne.

 

Unges livsstil og mistrivsel – opfølgning på CASE 1

 

Formål

At undersøge om der er sket et fald eller en stigning i antallet af unge folkeskoleelever i 9. klasse, som udviser en selvskadende adfærd. Undersøgelsen foregår på de skoler, hvor også CASE 1-undersøgelsen fandt sted.

Metode

Spørgeskemaundersøgelse i Fyns Amt blandt unge i 8. og 9. klasse.

Status

Afsluttet 2008.

Resultater

Resultaterne er præsenteret på centrets konference om Sårbare unge i september 2008. Rapporten “Sårbarhed og (mis)trivsel blandt unge – i Folkeskolens ældste klasser kan downloades eller bestilles. Link til publikationer

Støttet af

Egmont Fonden.

 

Unges livsstil og trivsel – CASE-undersøgelsen, CASE 1

 

Formål

At undersøge livsstil, trivsel og selvdestruktiv adfærd blandt 15-16-årige unge i Fyns Amt. Undersøgelsen er en del af en større europæisk undersøgelse med deltagelse af 9 andre lande.

Metode

Spørgeskemaundersøgelse i Fyns Amt blandt 5000 unge i 8. og 9. klasse, deres forældre og lærere.

Status

Afsluttet 2004.

Resultater

Nøgleresultater er præsenteret i rapporten “Unges (mis)trivsel” af Lilian Zøllner. Endvidere publiceres resultaterne i bogen:” Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd.”

Støttet af

Egmontfonden.

 

Forebyggelsesstrategier – et unge- og forældreperspektiv, CASE-undersøgelsen – CASE 2

 

Formål

At undersøge unge og deres forældres forslag til forebyggelsesstrategier- og initiativer i forhold til unges selvskadende handlinger.

Metode

Projektet indgår som en del af CASE-undersøgelsen, spørgeskemaets kvalitative del.

Status

Afsluttet 2004.

Resultater

Sociale relationers betydning for børn og unges liv og trivsel i Social kritik, 2005, nr. 97, af Iben Stephensen.

Støttet af

Undervisningsministeriet.

 

Fra tanke til selvmord – et eksempel

 

Formål

At afdække og belyse belastende og beskyttende forhold samt mestringsstrategier i en ung piges livsfase med selvmordstanker og selvmordsforsøg.

Metode

Undersøgelsen bygger på 72 breve.

Status

Afsluttet 2004

Resultater

Resultater forventes publiceret i bogen: “Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd.”

 

Udsatte unges selvskadende handlinger

 

Formål

At afdække og belyse problemer og forhold, der fører til selvskadende handlinger, samt unges tanker om de livsomstændigheder, der ligger bag de selvskadende handlinger.

Metode

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse byggende på besvarelser fra 573 unge på 7. til 9. klassetrin.

Status

Afsluttet 2002.

Resultater

  • Hør dog efter hvad jeg ikke siger i Tidsskriftet 0-14 år 2002, nr.3, side 60-64, af Lilian Zøllner.
  • Signaler forud for selvskadende handlinger i Vera 2002, nr 21, side 16-21, af Lilian Zøllner.

 

Stille pigers og store drenges selvskadende adfærd

 

Formål

At afdække og belyse forhold, der kan føre til selvskadende adfærd.

Metode

En kvalitativ undersøgelse.

Status

Afsluttet 2002.

Resultater

Når sammenhængen brister i Ungdomsforskning 2002, nr.3, side 22-28, af Lilian Zøllner.

Udsatte og sårbare unges signaler – set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv i Nordisk Psykologi, 2003, vol. 54, nr. 4, af Lilian Zøllner.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/10/2019