Evaluering og kvalitetsudvikling af det selvmordsforebyggende arbejde på de somatiske sygehuse

– Vejle Amt

Resume

Evaluering af om de enkelte sygehuse (4 døgnåbne) opfylder den nationale handlingsplans anbefalinger med hensyn til identifikation/vurdering og afklaring/visitation af selvmordstruede personer efter endt behandling på skadestue og/eller somatisk afdeling. Evalueringen skal foregå på en kvalitetsudviklende måde for det implicerede personale.

Kontaktperson
Anette Bækgaard Jakobsen
Sundhedsforvaltningen
Vejle Amt
Damhaven 12
7100 Vejle

Tlf: 75 83 53 33

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015