Kvalitetssikring vedrørende opfølgning af selvmordsforsøg behandlet ved de somatiske sygehuse

– Århus Amt

Resume

Fokus er den del af centrets målgruppe, der har forsøgt selvmord umiddelbart før henvisningen og været i behandling ved et af amtets 7 somatiske sygehuse. Projektet skal skabe overblik over, hvor mange der behandles ved amtets sygehuse. Kortlægge eksisterende opfølgningsprocedurer og kvalitetssikre. Udvikle kontakt mellem sygehus og centret.

Kompetenceudvikling i forhold til personalet på somatiske afdelinger. Beskrive restgruppe, der ikke ønsker/får tilbudt opfølgning. Projektrapport: “Kvalitetssikring vedrørende opfølgning af selvmordsforsøg behandlet ved de somatiske sygehuse i Århus Amt.” Mette Finnedal, Center for Selvmordsforebyggelse, Riskov, 2004.

Kontaktpersoner
Bente Hjorth Madsen, Centerleder
Mette Finnedal, Projektmedarbejder
Center for selvmordsforebyggelse
Afdeling C
Tretommervej 3
8240 Risskov

Tlf: 77 89 38 30

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015