Systematisk risikovurdering og iværksættelse af skærpet observation og efterværnsforanstaltninger

– i forhold til særligt selvmordstruede patienter

Resume

I projektet udvikles og afprøves en model for forebyggelse af selvmord blandt psykiatriske patienter både under indlæggelse og i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk afdeling.

1. år: Udvikle redskaber til identifikation af særligt selvmordstruede patienter.Sikre at alle selvmordstruede psykiatriske patienter ved udskrivelsen får foretaget en selvmordsrisikovurdering, og at de vurderes med henblik på efterværnsløsninger.

2. år: Ovennævnte behandlinger/redskaber indføres på psykiatriske afdelinger i hele Århus Amt. I projektet er indbygget uddannelse af personale samt udvikling og afprøvning af manual.

Kontaktperson
Eyd Hansen Høyer, Læge
Center for Registerforskning
Tåsingegade 1
8000 Aarhus C

Tlf: 89 42 68 05

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015