Kvalitetsudvikling af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer for selvmordsforsøgere

– der ikke henvises direkte til psykiatrien eller Center for Selvmordsforebyggelse

Resume

Kvalitetsudvikling af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer i forbindelse med behandling på psykiatrisk skadestue og somatisk tilsynsfunktion, hvor opfølgning ikke består i henvisning til psykiatrien eller Center for Selvmordsforebyggelse. Projektet påtænkes igangsat i forbindelse med udflytning til Ørestaden i 2001. Kvalitetsudviklingen tager sin begyndelse med identifikation og beskrivelse af mere eller mindre nedskrevne procedurer vedrørende vurdering og behandling og efterbehandling af selvmordsforsøgere. Udbygning og styrkelse af behandlingskæden indgår. Næste fase vil indeholde udvikling af målinger og indikatorer for, i hvilken udstrækning den ønskede standard er nået.

Kontaktpersoner
Dr. med. August G. Wang,  Overlæge
Marianne Hvid,  projektleder

Amager Hospital
Gerontopsykiatrisk Enhed
Digevej110
2300 København S

Tlf. 35 24 54 35

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015