Opkvalificering af socialarbejdere med kontakt til selvmordstruede unge

– Et kvalitetsudviklingsprojekt

Resumé

Projektet tager udgangspunkt i “Håndbog til støtte i arbejdet med selvmordstruede unge”, som Århus Kommune udgav i 1997. Håndbogen henvender sig til socialarbejdere, der kommer i kontakt med selvmordstruede unge. Projektet består i tre dele. Det faglige indhold i håndbogen opkvalificeres og udbygges, håndbogens tilgængelighed forøges via elektronisk intranet og implementeringen styrkes. Der arbejdes med trinvis udbredelse fra socialarbejdere i Århus Kommunes socialafdeling, til socialafdelingens samarbejdspartnere i andre forvaltninger og videre til kommunens andre samarbejdspartnere i amtsligt og frivilligt regi mv., hvorefter egnethed i andre kommuner overvejes.

Der arbejdes med ledelsesmæssig implementering i socialafdelingen understøttet af udvælgelse og undervisning af nøglepersoner. Projektrapport:”Støtte i arbejdet med selvmordstruede unge” Magistratens 1. afdeling, Familie og Beskæftigelse, Århus Kommune

Kontaktperson
Kurt Vadgaard,  Behandlingsleder
Ungdomscentret
Socialafdelingen
Nørre Allé 30, 1.
8000 Århus C

Tlf: 89 40 31 92

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015