Kvalitetssikring af det frivillige arbejde på Livslinien

Resume

Formålet er en kvalitetssikring af Livsliniens telefonlinie gennem kompetenceudvikling af de frivillige medarbejdere samt kvalitetssikring af rekrutterings- og uddannelsesforløb. Der arbejdes med procedurer og indhold omkring rekruttering, uddannelse, supervision og videreuddannelse i forhold til det frivillige arbejde ved telefonlinien.

Der udvikles instrumenter til kvalitetssikring. Materiale til undervisning, vejledning og rekruttering af frivillige samt materiale til brug for visitation af selvmordstruede videreudvikles. Som led i metode- og erfaringsudveksling med andre frivilligbaseret telefonlinier afholdes en temadag om rekruttering af frivillige medarbejdere.

Denne tekst blev senest opdateret den 26/03/2015