Kvalitetssikring af tilbud til en særlig gruppe patienter

Resume

Projektets formål er at kortlægge, hvorvidt der bag selvpåført skade ved at sparke gennem glasrude, knuse glas med hænderne, sparke til en stolpe eller slå hånden mod en mur, ligger selvmordtanker. Dette med henblik på evt. at revurdere arbejdsrutiner ved visitering af patienter til Forebyggelsescentret. Dette er senere fulgt op af et projekt om retrospektiv undersøgelse af patienters reaktion på brev fra Forebyggelsescentret om tilbud om behandling.

Kontaktperson
Anna F. Knudsen,  Afdelingsleder
Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd
Jernbanegade 3, 4. sal
5000 Odense

Tlf: 65 90 81 07

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015