Forebyggelse af alvorlig mistrivsel

– gennem dannelse af lokale omsorgsnetværk mellem unge, lærere, sundhedspersonale og socialforsorg

Resume

Etablering og afprøvning af netværksdannelser, der skal fremme samarbejdsrelationer mellem unge og fagpersoner i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelsesinstitutionerne, PPR, sundhedspleje, socialforvaltning samt fritidssektor for at styrke det samlede beredskab til forebyggelse af alvorlig mistrivsel, herunder subcidal adfærd.

Kontaktperson
Anne Marie Nyborg, Pædagogisk konsulent
DPU, Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter
Asylgade 5-7
5000 Odense C

Tlf: 66 12 93 30

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015