Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge kvinder mellem 15 og 19

Resume

Udvikling af psykologisk behandlingstilbud over for unge selvmordstruede kvinder mellem 15 og 19 år, primært unge kvinder der ikke er opdaget af systemet. I projektet indgår metodeudvikling gennem opsporing, psykologisk udredning og behandling samt viderevisitering. De piger, der ikke indgår i behandlingsforløb tilbydes samtaler og henvisning til andre relevante tilbud. Løbende formidling til samarbejdspartnere.

Projektrapport: Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge kvinder mellem 15 og 19 år, Psykologihuset København ved Marianne Elm og Ulla Høgelund Ross.

Rapporten kan downloades på Psykologihuset Københavns hjemmeside under punktet Særlige specialer ved afsnittet om selvmordsforebyggelse.

Kontaktpersoner
Marianne Elm, Cand.psych.
Ulla Høgelund Ross, Cand.psych.
Psykologhuset København
Blågårdsgade 7b
2200 København N.

Tlf: 35 35 68 01

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015