Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt borgere betjent af handicapcenter

Resume

Projektet har til formål at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt borgere betjent af handicapcenter med henblik på en koordineret forebyggelsesindsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Projektet er forankret i Handicapcenter Øst, Københavns Kommune, der betjener fysisk handicappede borgere, udviklingshæmmede borgere, hjerneskadede borgere, samt deres familier med sociale støtteforanstaltninger, hjælpemidler og hjemmepleje. Det indeholder udvikling af det tværsektorielle samarbejde mellem socialsektor og sundhedssektor, inddragelse af frivillige organisationer samt kompetenceudvikling, bl.a. med henblik på udvikling af faste procedurer.

Kompetenceudviklingen er rettet mod en tværfagligt sammensat personalegruppe med henblik på opfølgning efter udskrivning efter selvmordsforsøg, at identificere selvmordstruede klienter, at tage svære samtaler med handicappede borgere, at udvikle viden om hensigtsmæssige henvisningsprocedurer samt viden om relevante behandlingstilbud.

Kontaktperson
Søren Surland, Handicapcenterchef
Handicapcenter Øst
Østerfælled Torv 13
2100 København Ø

Tlf: 33 17 83 35

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015