Opfølgende hjemmebesøg hos selvmordstruede personer

Resume

Formålet med projektet er at undersøge om opfølgning ved hjemmebesøg kan øge compliance til efterbehandling og som mindste mål kan halvere recidivfrekvensen. Målgruppen er alle patienter, der tilhører H:S Amager Hospitals optageområde, og som har været i kontakt med somatisk skadestue, akut medicinsk modtageafdeling eller psykiatrisk skadestue/-afdeling efter et selvmordsforsøg/selvskadende handling. Det omfatter ikke patienter indlagt på psykiatrisk afdeling mere en 2 dage og/eller tilknyttet et psykiatrisk bosted med plejepersonale.

Der tilbydes standardbehandling, 3-4 opfølgende hjemmebesøg, eventuelt ledsagelse og støtte til behandlingsstedet. Projektet bygger på erfaringerne fra projektet Kvalitetsudvikling af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer for selvmordsforsøgere

Kontaktperson
August G. Wang, Overlæge, dr. med.
Amager Hospital H:S
Psykiatrisk Afdeling
Digevej 110
2300 København S

Tlf: 35 24 54 35

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015