Et partnerskab mellem professionelle og frivillige

Resume

Projektet har til formål at afprøve nye veje mellem professionelle og frivillige i forebyggelse og efterbehandling af selvmordsforsøg. Der udvikles og afprøves en lodsfunktion bemandet med frivillige, hvor lodsen har en ledsage- og opfølgningsfunktion. Dette kaldes et kontaktnetværk. En lods vil være en kontakt-person, der vil navigere den selvmordstruede igennem behandlingssystemet og i samarbejde med behandleren være med til at sikre en langvarig opfølgning. Projektet udvikler i et samarbejde mellem Livslinien, Futura Center og amtets behandlingssystem et uddannelsesforløb for lodsen. En frivilligkoordinator vil have ansvar for dels at rekruttere og uddanne lodser, dels at anvise lods efter henvendelse fra de professionelle. Sideløbende med etableringen af kontaktnetværket skal der udvikles et fagligt forum, der har til formål at forbedre de selvmordstruedes adgang til behandlingssystemet og at identificere udviklingsmuligheder i forhold til selvmordsforebyggelse.

Kontaktperson
Ebbe F. Nielsen, Kontorchef
Storstrøms Amt – Voksenafdelingen
Færgegårdsvej 15 L
4760 Vordingborg.

Tlf.: 54 84 48 00.

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015