Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

– en selvmordsforebyggende strategi for Nordjyllands Amt

Resume

Formålet med projektet er en kvalificering af indsatsen med udgangspunkt i allerede kendte tiltag. Planen er at sikre en amtslig koordineret indsats med henblik på ensartet tilbud til alle i amtet, der er selvmordstruet eller pårørende. Målgruppen er alle patienter, der indbringes til skadestuen og somatiske afdelinger, og som har forsøgt at begå selvmord, og som ikke har behov for psykiatrisk indlæggelse.

I projektet skal afdækkes aktuelle behandlingstilbud til selvmordstruede og pårørende. Der skal udarbejdes et ensartet visitationssystem, gennemføres en systematisk opkvalificering af fagpersonale og løbende supervision. Projektet vil inddrage samarbejdspartnere i og udenfor organisationen herunder de praktiserende læger, psykiatrisk sygehus, Kontaktudvalget mellem primær og sekundær sundhedstjeneste og kommunernes sundhedskoordinatorer. I evalueringsplanen indgår brugertilfredshed med indsatsen.

Kontaktperson
Jytte Aaen, Vicechefsygeplejerske
Sygehus Vendsyssel
Bispensgade 37
9800 Hjørring

Tlf: 99 64 64 64

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015