Kvalitetsudvikling af patientforløb for selvmordsforsøgene i Ribe Amt

Resume

Projektet har til formål at styrke identifikation, vurdering/afklaring, visitation og behandling af selvmordsforsøgere i Ribe Amt med henblik på et ensartet tilbud til amtets borgere. Målgruppen er selvmordsforsøgere i sygehusregi, hvor der ikke er tale om psykisk sygdom og/eller misbrug. Som baggrund for projektet indgår en gennemført undersøgelse af praksis og tilbud til selvmordsforsøgere, hvorfor projektet indeholder kvalitetsudvikling.

Initiativerne er følgende: Identifikation af personer, der har forsøgt at begå selvmord, skal styrkes. En vurdering/afklaring og visitation af selvmordsforsøgere skal sikres og styrkes og indarbejdes som en rutine i praksis. Der skal etableres tilbud om psykologisk behandling af selvmordsforsøgere, der ikke er psykisk syge og/eller misbrugere. I projektet arbejdes med præcisering af ansvar for de relevante afdelinger og institutioner, tværfaglig kompetenceudvikling med supervision som fast rutine. I evalueringen indgår opgørelse af antal recidiv og en særskilt vurdering af effekten af weekendberedskab.

Kontaktperson
Ib Svennild, Chefpsykolog
Amtssygehuset
Psykologafdelingen
Gl. Vardevej 101
6715 Esbjerg N

Tlf: 79 18 29 57

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015