Sikring af visitation efter selvmordsforsøg

Resume

Projekt til styrkelse af organisationen gennem visitationen og ved konkret anvendelse af det støttende og ledsagende princip. Etablering af rutiner på de somatiske afdelinger til sikring af, at alle selvmordstruede vurderes og gives relevant behandlingstilbud. Udgøre den lokale opdaterede vidensfunktion om behandlingstilbud.

Kontaktperson
Merete Nordentoft, Overlæge
Psykiatrisk afd. E
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

Tlf: 35 31 62 39

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015