Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt mennesker med anden etnisk baggrund end dansk

Resume

Projektet har til formål at udvikle metoder til identifikation af og tilbud til selvmordstuede mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Endvidere at identificere kulturelt betingede barrierer i mødet med selvmordstruede og udvikle metoder til at håndtere disse barrierer. Endelig at identificere faktorer, der bidrager til selvmordsadfærd. Projektet afsluttes med udvikling af handlingsmodeller, procedurer og implementeringsmetoder. Data indsamles bl.a. gennem journalnotater og interviews af personale, selvmordstruede og deres familier samt personer fra det kulturelle og religiøse miljø.

Kontaktperson
Shashi Kant Jha, Overlæge
Amager Hospital
Psykiatrisk afdeling
Digevej 110
2300 København S

Tlf: 33 38 39 35

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015