Projekt mere Livsmod

Resume

Projektet har som formål at udvikle et flerstrenget tilbud til forebyggelse af børn og unges selvmordsadfærd og selvmordsforsøg gennem intensivering af opsporing og udvikling af behandlingstilbud, herunder styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Som et delelement indgår opsporing over for 2 grupper af unge som et tidligere projekt har identificeret som særligt vanskelig at få tilbuddet frem til, nemlig unge drenge og unge med anden etnisk baggrund. Samarbejdspartnerne er bl.a. praktiserende læger, udvalgte uddannelsesinstitutioner, en kommunal socialforvaltning og PPR. Projektet indeholder tilbud om konsulentbistand samt tværfaglig kvalificering og formidling i samarbejde med involverede samarbejdspartnere.

Kontaktperson
Gert Rasmussen, Psykolog, leder
Frederiksborg Amts Børnerådgivning
Frederiksværksgade 2 A
3400 Hillerød

Tlf: 48 26 75 50

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015