Kommunepakken – børn og unge

Kommunepakken – Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge (afsluttet)

Vejledning til personale i socialsektoren

Vejledningens forord

Selvmord og selvmordsforsøg er et område, som altid berører én dybt. Det gælder ikke mindst, når det handler om børn og unge mennesker, der burde have et langt liv at se frem til.

Der er sat særlig fokus på netop selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge i disse år. Der er givet midler til mange forskellige initiativer, som tilsammen skal fokusere på forebyggelsen og styrke indsatsen over for denne gruppe.

Kommunepakken er en vejledning, som sendes til alle landets kommuner, for at kommunerne kan sætte fokus på det selvmordsforebyggende arbejde overfor børn og unge. Med vejledningen kommer der anvisninger på, hvordan kommunerne med lokale initiativer kan sikre en god og hurtig indsats overfor selvmords-truede børn og unge, og hvordan der kan udarbejdes lokale samarbejdsaftaler på tværs af relevante sektorer.

Vejledningen er også et bidrag til kommunernes kommende arbejde med at formulere en sammenhængende børnepolitik. Det selvmordsforebyggende arbejde kan således tænkes sammen med den øvrige børne- og ungepolitik.

Målgruppen for vejledningen er først og fremmest ledelse og personale i kommunernes børne- og ungeforvaltninger. Endvidere udsendes generel information om vejledningen til personale i andre dele af den sociale sektor.

Vejledningen er udarbejdet af Center for Selvmordsforskning og bygger på resultater og erfaringer fra tidligere modelprojekter vedrørende selvmordstruede børn og unge samt inspiration fra en bred kreds af fagpersoner inden for området.

Jeg håber, at kommunerne tager godt i mod pakken, og jeg ser frem til, at kommunepakken anvendes i praksis.

Eva Kjer Hansen
Socialminister

Denne tekst blev senest opdateret den 14/09/2023