Profylakse gennem uddannelse, omsorg og vejledning I

– Opfølgning af selvmordstruede patienter i Københavns Amt. Projekt selvmordsforebyggelse

Resume

Identifikation af selvmordstruede patienter i sygehusets skadestuer (bortset fra KAS Herlev på grund af eget projekt der) og somatiske afdelinger og forebyggende intervention ved omsorgsperson og vejleder. Denne følger patienten ved hjemmebesøg efter afslutning på sygehus og yder hjælp til at etablere egentlig behandlerkontakt. I modellen indgår opkvalificering af personale og etablering af videncenter i Københavns Amt omkring selvmordsforebyggelse. Tilbuddet er forankret i to psykiatriske skadestuer. Målgruppen er dels selvmordstruede, der ikke har behov for indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller som afslår dette tilbud, dels personalet, der har kontakt med de selvmordstruede. Som led i projektet udarbejdes undervisnings- og informationsmateriale, og der foretages en kvalitetsundersøgelse for en mindre gruppe patienter.

Sideløbende med modelprojektet foregår et tilsvarende projekt på KAS Glostrup finansieret af Københavns Amts puljemidler. Der er udarbejdet en fælles projektbeskrivelse.

Implementering af projektet, se venligst Profylakse gennem uddannelse, omsorg og vejledning II

Denne tekst blev senest opdateret den 26/03/2015