Profylakse gennem uddannelse, omsorg og vejledning II

– opfølgning af selvmordstruede patienter i Københavns Amt. Projekt selvmordsforebyggelse

Resume

Projektet vil etablere samarbejdsorganer mellem sygehusene og primærsektoren, uddanne involverede parter og etablere et videnscenter for selvmordsforebyggelse i Københavns Amt. Projektet bygger på projekt 25, hvor der er udviklet en instruks for modtagelse og behandling af suicidale i somatisk og psykiatrisk regi, etableret et kontaktpersonsystem på individniveau samt indlejret undervisning af både somatisk og psykiatrisk personale.

Kontaktperson
Annette Gjerris, Sundhedsfaglig vicedirektør
Psykiatri- og Socialforvaltningen
Københavns Amt
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Tlf: 43 22 22 22

Denne tekst blev senest opdateret den 28/07/2015